DNG Münster

Nieuws


Dämmerschoppen 09 februari 2023 in Restaurant Holskenbänd, Horstmar (D)
Controleer uw e-mail

Duits-Nederlandse Vereniging

De VerenigingDe Duits-Nederlandse Vereniging heeft als belangrijkste doelstelling het samenbrengen en onderhouden van de Duits-Nederlandse betrekkingen in de grensregio’s van Westfalen, Nedersaksen en het Nederlandse grensgebied.

Dit doel kan o.a. worden gerealiseerd door het maken van studiereizen, excursies, het organiseren van voordrachten, alsmede het bevorderen van persoonlijke contacten, die kunnen bijdragen aan de kennis van de geschiedenis, cultuur en economie van de streek. Daarnaast zullen deze persoonlijke relaties zorgen voor een intensievere samenwerking.

De van oudsher in het Duits-Nederlandse grensgebied bestaande buurtcontacten leidden al in 1932 tot de oprichting van de “Duits-Nederlandse Vereniging” in Münster en wel op initiatief van de plaatselijke handelsorganisaties in nauwe samenwerking met de stad Münster. Aan Nederlandse zijde ontstond een identiek streven en er werd in Enschede eveneens een vereniging opgericht.

Beide verenigingen werkten heel goed samen. Na het einde van de tweede wereldoorlog kwam het, vooral van Duitse zijde, tot zeer voorzichtige en bescheiden contacten met de voormalige Nederlandse leden.

Deze naoorlogse contacten leidden in 1951 tot de heroprichting van de Duits-Nederlandse Vereniging in Münster. Daardoor kunnen we de Vereniging ondertussen rekenen tot de oudste actieve Vereniging in haar soort.
De leden zijn niet alleen afkomstig uit het economische en politieke leven, maar ook o.a. van opleidingsinstituten. Daarnaast zijn ook bestuurders en privé personen lid.

AVG
Impressum
Disclaimer